Heerlijk welkom bij Albert Heijn in Nuland!


Over online bestellen

Op ah.nl kun je kiezen uit het assortiment van je vertrouwde Albert Heijn winkel in Nuland. Bij deze supermarkt doe je je boodschappen zoals jij dat wilt. Snel onderweg even ophalen bij ons Pick Up Point. Of ze laten bezorgen tot in je keuken. Allemaal op het moment dat jou uitkomt. En de lege flessen en kratten? Die nemen we gewoon weer mee.

Vandaag besteld, morgen in huis

Als je op werkdagen op ah-nuland.nl bestelt, heb je je boodschappen de volgende dag al in huis. De servicekosten variëren tussen de €5.00 en €10.00 afhankelijk van het adres dat je kiest. Het minimale orderbedrag is €40.00. De bezorger heeft een PIN-apparaat bij zich, zodat je de boodschappen direct kunt afrekenen.

Ophalen wanneer het jou uitkomt

Wanneer je online je boodschappen doet bepaal jij hoe en wanneer je ze wilt ontvangen. Je kan ze snel onderweg even oppikken bij ons Pick Up Point wanneer het jou uit komt.

Onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie

Jouw boodschappen worden met zorg uitgekozen en vervoerd. Zo moeten alle producten voldoen aan onze strikte kwaliteitseisen en worden koel- en vriesproducten in aparte boxen vervoerd. Mocht je toch niet tevreden zijn dan krijg je van ons gewoon je geld terug.

We be­zor­gen u graag tijd, wát u maar wilt en waar u maar wilt.

Bent u ook zo­veel tijd kwijt aan de bood­schap­pen voor uw be­drijf? Al­bert Heijn Nuland neemt u die zorg graag uit han­den. We bie­den u een rui­me keu­ze aan al­le­daag­se pro­duc­ten: van dag­vers fruit tot brood en van zui­ge­lin­gen­voe­ding tot ver­zor­gings­pro­duc­ten. U bent daar­bij ver­ze­kerd van de­zelf­de la­ge prij­zen als in de win­kel. Be­stel wan­neer het u het bes­te uit­komt, 7 da­gen per week.

Al­bert Heijn Nuland maakt van bood­schap­pen doen kin­der­spel

Bent u ook zo­veel tijd kwijt aan de da­ge­lijk­se bood­schap­pen voor uw kin­der­dag­ver­blijf? We ne­men die zorg graag uit han­den. Op ah-nuland.nl vindt u een rui­me keu­ze aan al­le­daag­se pro­duc­ten: van dag­vers fruit tot brood en van zui­ge­lin­gen­voe­ding en ba­by­ver­zor­gings­pro­duc­ten tot lui­ers. U kunt be­stel­len wan­neer het u het bes­te uit­komt, 24 uur per dag.

Uw bood­schap­pen, on­ze zorg

Al­bert Heijn Nuland be­zorgt al ve­le ja­ren de da­ge­lijk­se bood­schap­pen bij woon­groe­pen en zorg­in­stel­lin­gen. Van maal­tij­den en tus­sen­door­tjes tot huis­hou­de­lij­ke ar­ti­ke­len en ver­zor­gings­pro­duc­ten. U kunt be­stel­len wan­neer het u het bes­te uit­komt, 24 uur per dag.

Er­vaar het ge­mak van on­li­ne bood­schap­pen doen

Naast de da­ge­lijk­se bood­schap­pen be­zor­gen we ook de zwa­re bood­schap­pen voor uw bor­rel of per­so­neels­feest. Op ah-nuland.nl kunt u kie­zen uit het as­sor­ti­ment van Al­bert Heijn Nuland. Dat zijn meer dan 6.000 pro­duc­ten! We be­zor­gen tot in de keu­ken en op het mo­ment dat u uit­komt. En de le­ge fles­sen en krat­ten? Die ne­men we ge­woon weer mee.