Privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Zwanenberg Supermarkt Nuland B.V. (Merknaam: Albert Heijn Nuland) verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Albert Heijn winkel en website. Op de website van Albert Heijn Nuland tref je een aantal links aan naar websites van derden, zoals van onze leveranciers. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 juni 2018: We hebben ons privacybeleid opnieuw ingedeeld zodat je de gezochte informatie nog sneller kunt vinden, de grondslag voor verwerking van jouw gegevens duidelijker is, en de contactgegevens van ons bedrijf zijn opgenomen.

In dit Privacybeleid beschrijven we per dienst welke persoonlijke gegevens Albert Heijn Nuland van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Daarnaast verwijzen we door naar ah.nl omdat deze partij andere diensten en producten beheert waarbij Albert Heijn Nuland geen beheer en inzicht in heeft.

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van jouw gegevens?

Zwanenberg Supermarkt Nuland B.V., gevestigd aan de Kerkstraat 8, 5391 AA te Nuland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Je kunt contact opnemen met Albert Heijn Nuland via de Albert Heijn Nuland Klantenservice. De digitale contactmogelijkheden staan genoemd op ah-nuland.nl/klantenservice maar je kunt ook altijd bellen naar 088-6598570.

Als je winkelt bij Albert Heijn Nuland

Om te kunnen winkelen bij Albert Heijn Nuland heb je geen Bonuskaart of registratie nodig. We hebben dan ook geen gegevens over je. In sommige gevallen kan het zijn dat Albert Heijn Nuland wel persoonsgegevens van je verwerkt:

Welke gegevens krijgen wij van je als je bij ons winkelt?

Wanneer je bij de servicebalie in de winkel een vraag stelt of een klacht indient of wanneer je telefonisch, per e-mail, via sociale media of per post contact opneemt met de AH Nuland klantenservice, kunnen wij je contactgegevens opslaan voor het afhandelen van je vraag of klacht en je eventueel ook later te benaderen met aanvullende informatie. We zien de behandeling van vragen en klachten door een goede klantenservice als onderdeel van onze dienstverlening als supermarkt, en gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor dit doel. Je persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Albert Heijn Nuland die zich bezighouden met de afhandeling van je vraag of klacht, maar worden ook zichtbaar gemaakt voor andere medewerkers van de AH Nuland klantenservice als je ons nogmaals met bekende contactgegevens benadert. Dan kunnen we je tenminste meteen herkennen, en hoef je alles niet meerdere keren uit te leggen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om je vraag, klacht, of terugkoppeling te kunnen registreren, noteren we deze in onze klantenservice-databank tezamen met de contactgegevens waarmee je ons benadert, zoals jouw telefoonnummer, e-mailadres of social media-account. We kunnen je ook vragen om andere contactgegevens zoals je naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren vragen, klachten en je contactgegevens niet langer dan 2 jaar, tenzij de aard van de vraag of klacht ons noodzaakt om deze langer te bewaren.

Deelnemen aan een speciale actie

Albert Heijn Nuland biedt regelmatig speciale acties aan waar je aan deel kunt nemen, zoals spaaracties, prijsvragen of promotionele kansspelen. In sommige gevallen zullen wij je vragen een registratieformulier uit een folder, kassabon, advertentie of website in te vullen om mee te kunnen doen. We vragen jou om deze gegevens omdat we ze nodig hebben om de actie te organiseren, zodat we je op de hoogte kunnen brengen als je wint.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer je deelneemt aan een speciale actie dan verwerkt Albert Heijn Nuland de door jou opgegeven contactgegevens zoals je naam, leeftijd, adres, woonplaats en/of e-mailadres om je deelname te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of je voldoet aan de promotievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen en voordelen aan jou toe te sturen. Afhankelijk van de speciale actie verwerken we ook informatie over je deelname zoals je scores, inzendingen of spaarsaldo.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren inschrijvingen en informatie over je deelname nog na afloop van de actie om prijzen uit te kunnen delen en vragen over de actie te kunnen beantwoorden. Hoe lang de bewaartermijn is communiceren wij per actie in de actievoorwaarden.

Camerabeveiliging

Wij beveiligen ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen onze winkel met camera's. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van onze winkel word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij vinden het een belangrijk en gerechtvaardigd belang dat we een veilige winkel hebben voor onze klanten en medewerkers, en hebben ons camerasysteem en bijbehorend proces zo ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?

Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

Op welke wijze gebruiken we gegevens als je boodschappen doet via Appie en Ah.nl?

Via de AH Website en Apps van Albert Heijn NL kun je snel en eenvoudig boodschappen bestellen en laten thuisbezorgen of ophalen bij een AH pick-up point, waaronder ook via de winkel van Albert Heijn Nuland.

Als je online boodschappen wilt bestellen en deze wilt laten thuisbezorgen of wilt afhalen bij een pick-up point vraagt Albert Heijn NL je aan te melden voor een Mijn ah.nl profiel via de AH Website of via Appie. Albert Heijn Nuland beheert dit niet en heeft geen inzage in deze gegevens.

Je online bestelling af te kunnen handelen.

Om je bestellingen te kunnen afleveren, verwerken wij je persoonsgegevens zoals adres- en woonplaatsgegevens om te kunnen thuisbezorgen, e-mailadres om je bestelling te bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling, telefoonnummer, de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, zakelijke informatie als je een zakelijke klant bent (zoals nummer Kamer van Koophandel, bedrijfsnaam, factuuradres, sector, BTW-nummer), opgegeven rekeningnummer, Bonus-, Air Miles kaartnummer en gespaarde Air Miles.

Wij verwerken het Bonuskaartnummer om na te gaan of je Bonuskaart een geldige Bonuskaart is. Voor het verstrekken van Bonuskorting hoeven wij geen aankoopgegevens te verwerken. Albert Heijn Nuland verwerkt een eventueel opgegeven Bonuskaartnummer zodat je ook bij online bestellen recht hebt op Bonuskorting. Wij bewaren je Bonuskaartnummer zodat je deze niet bij een volgend bezoek opnieuw hoeft op te geven.

Voor het afhandelen van een bestelling die je ophaalt via ons Pick Up Point in Nuland verwerken wij enkel je naam.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?

Wij bewaren je gegevens tot maximaal 24 maanden na het moment waarop de laatste bestelling is afgeleverd. De gegevens worden hierna onherroepelijk geanonimiseerd of verwijderd.

Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Albert Heijn Nuland over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen (tot na levering) door een verzoek op te sturen naar klantenservice@ah-nuland.nl . Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Albert Heijn Nuland gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Hoe kan ik mijn rechten over mijn gegevens uitoefenen?

Albert Heijn Nuland vindt het belangrijk dat je weet hoe jij bij ons staat geregisreerd, en dat jij controle hebt over jouw gegevens. Je kunt op elk moment meer informatie of inzage vragen in specifieke gegevens die Albert Heijn Nuland over je verzamelt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek op te sturen naar klantenservice@ah-nuland.nl. Je kunt een verzoek om jouw gegevens in een vaak voorkomend bestandsformaat ook aan dat adres richten. We reageren in beginsel binnen vier weken op jouw verzoek.

Onze medewerker gegevensbescherming is bereikbaar via klantenservice@ah-nuland.nl. Indien je een misstand over ons gebruik van jouw gegevens wilt signaleren of een klacht wilt indienen over hoe we je verzoek hebben behandeld, heb je het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst contact op te nemen met onze Klantenservice via ah-nuland.nl/klantenservice of door te bellen naar 088-6598570 indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op dit privacybeleid, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.

Informatie over het Mijn Ah.nl profiel

Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals online bestellen op ah.nl) een Mijn ah.nl profiel nodig. In dat geval wordt dit in paragraaf 4.3.3 “Online boodschappen bestellen” vermeld en wordt er verwezen naar paragraaf 4.3.2 “Je Mijn ah.nl profiel”, op ah.nl met uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren. Albert Heijn nuland beheert dit niet en heeft hierin geen inzage.

Informatie over de Bonuskaart

Voor andere diensten is een Bonuskaart nodig, bijvoorbeeld voor Persoonlijke Bonusaanbiedingen. In dat geval wordt in paragraaf 4.4.3 “De Persoonlijke Bonus” op ah.nl aangegeven dat je een Bonuskaart nodig hebt met daarbij telkens een link naar uitleg over welke gegevens we daarvoor verwerken en voor welke doeleinden we dat doen. Albert Heijn nuland beheert dit niet en heeft hierin geen inzage.