Heerlijk welkom bij Albert Heijn in Nuland!


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van Albert Heijn Nuland Online, kerkstraat 8, 5391 AA Nuland.

Privacy

De persoonsgegevens die u via onze websites (www.ah-nuland.nl) en Albert Heijn Nuland Online aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een bestelling te plaatsen, leggen wij vast in een bestand dat door ons vertrouwelijk en in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving wordt behandeld.

Uw gegevens worden niet aan een derde ter beschikking gesteld, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling uit te voeren, op grond van een wettelijk voorschrift, of in een noodgeval, voor zover dat naar ons redelijk oordeel in uw eigen belang is.

Indien u bezwaar heeft dan kunt u dit aangeven via ons contactformulier.

Naast het verwerken van persoonsgegevens via de website maken wij ook gebruik van een statistisch programma dat registreert hoe vaak www.ah-nuland.nl wordt bezocht; via welke links dat gebeurt etcetera. Hiervoor gebruiken we 'cookies'. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u www.ah-nuland.nl bezoekt. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem.


Prijzen, aanbiedingen en acties

De meeste AH Bonusaanbiedingen die op ah-nuland.nl en ah.nl staan vermeld, zijn verkrijgbaar in alle Albert Heijn-winkels. Minder alledaagse aanbiedingen zijn in een aantal winkels verkrijgbaar vanaf dinsdag. Voor deze aanbiedingen geldt: Op=Op. AH Bonusaanbiedingen gelden niet bij AH to go.

De AH Bonusaanbiedingen zijn alleen geldig met een AH Bonuskaart gedurende de aangegeven actieperiode.

Het kan voorkomen dat prijzen en uiterlijke kenmerken van producten niet juist worden weergegeven of afgebeeld als gevolg van druk- of zetfouten. In dat geval gelden de werkelijke prijzen en uiterlijke kenmerken en u kunt dan geen aanspraak maken op levering op grond van de foutief weergegeven informatie.


Informatie via de websites

De informatie op de websites wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de site(s) aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen dat u ons dat meldt via ons contactformulier. De websites bevatten links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.


Wijziging en overige toepasselijke voorwaarden

Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons plaatst. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.


Bezorging via Albert Heijn Bezorgservice

Op dit moment is Albert Heijn Nuland Online in een beperkt marktgebied in Nederland actief. Op de klantenservice pagina ziet u het bezorggebied met de daarbij hordende tarieven.

Welke levertermijnen en -tijdstippen voor uw bestelling via Albert Heijn Nuland Online gelden, kunt u zien via de bestelschermen op de website. Wij streven ernaar deze levertermijnen en - tijdstippen te halen, maar we kunnen de levermomenten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering. Bij een overschot aan klanten op een bezorgmoment kunnen klanten hun boodchappen op het eerst volgende bezorgmomet bezorgt worden. Klanten krijgen hieriver per e-mail een bericht.

Het minimale bestelbedrag bij Albert Heijn Nuland Online bedraagt 20,- euro, exclusief bezorgkosten en statiegeld.


Prijzen en bezorgkosten

In de webwinkel worden geen verkoopprijzen vermeld. Voor alle producten geldt dat u de prijs betaalt die het artikel op het moment van bezorging van uw bestelling kost. U ontvangt een kassabon bij bezorging. 

De aanbiedingen die op de sites worden vermeld, gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt worden bezorgd.

De hoeveelheden verse artikelen die bezorgd worden kunnen iets afwijken van de door u bestelde hoeveelheden. De werkelijke hoeveelheden worden in rekening gebracht.

Voor de bezorging van uw bestelling worden bezorgkosten in rekening gebracht. Deze bedragen minimaal 5 euro en maximaal 10 euro, afhankelijk van het bezorgadres dat u kiest. Vraag om uw tarief (info@ah-nuland.nl) of (tel. 073 532 1334) De boodschappen worden bij u bezorgd in kratten. Voor deze kratten betaalt u pas statiegeld. Indien er bij de volgende bestelling kratten ontbreken. Voor het ophalen van alleen de kratten betaalt u de normale bezorgkosten indien u geen gebruik meer wilt maken van de bezorgservice en de kratten wilt inleveren.

Over de waarde van uw bestelling inclusief BTW (exclusief bezorgkosten), ontvangt u Air Miles, conform de Air Miles voorwaarden zoals beschreven in de Air Miles catalogus of op www.airmiles.nl. Indien u in het bezit bent van een AH Bonuskaart kunt u uiteraard ook bij bestellingen via de website gebruik maken van de kortingsmogelijkheden die aan deze kaarthouders geboden wordt zoals op de site is vermeld. Voorwaarde is wel dat u het desbetreffende kaartnummer(s) bij uw inschrijving intoetst.


Betaling van bestellingen via Albert Heijn Bezorgservice

U kunt bij bezorging van uw boodschappen via Albert Heijn Nuland Online betalen door middel van uw pinpas in onze winkel of contant de volgende bestelling of per factuur tot automatische incasso.

U kunt via automatische incasso betalen vanaf het moment dat uw aanvraag hiertoe en de doorlopende machtiging verwerkt is in onze administratie. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na aflevering door ons van uw rekening kan worden afgeschreven, wordt het te betalen bedrag worden verhoogd met 5.- euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet afgeschreven kan worden, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen. De termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso is 30 dagen.

Voor zakelijke klanten bestaat ook de mogelijkheid om te betalen na ontvangst van een factuur. Wij sturen u deze factuur toe na aflevering van uw bestelling. Op de factuur is de BTW afzonderlijk vermeld. U kunt via factuur betalen vanaf het moment dat uw aanvraag hiertoe verwerkt is in onze administratie. Wij vragen u ervoor te zorgen dat het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op onze rekening is bijgeschreven. Bij niet tijdige betaling, wordt het betalen bedrag verhoogd met 5.- euro administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen.

Wij behouden ons het recht voor om betaling middels automatische incasso of betaling via factuur te weigeren, alsmede om te allen tijde betaling door middel van uw pinpas te verlangen.


Aflevering van uw bestelling door Albert Heijn Bezorgservice

Wij verzoeken u op het overeengekomen bezorgmoment aanwezig te zijn om de bestelling in ontvangst te nemen.

Indien u op het overeengekomen bezorgmoment niet aanwezig bent, tracht de Klantenservice hierover contact met u op te nemen. Mocht het mogelijk zijn de bestelling op een later tijdstip binnen hetzelfde bezorgmoment nogmaals aan te bieden, dan worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. U betaalt dan een extra vergoeding van 3.- euro, naast de gebruikelijke bezorgkosten. Indien de bestelling niet kan worden bezorgd, dan brengt Albert Heijn Nuland Online 10.- euro in rekening.

Het is niet mogelijk een bestelling via de websites te annuleren nadat de bestelling door ons is bevestigd per e-mail. Annulering kan dan nog wel door contact op te nemen met de Klantenservice (073 532 1334). Albert Heijn Nuland Online kan kosten in rekening brengen voor het annuleren van de bestelling. Bij annulering binnen 24 uur voor bezorging bedraagt deze vergoeding 10.- euro.

Als er onverwacht producten ontbreken bij uw bestelling dient u contact op te nemen met onze Klantenservice (073 532 1334). Producten worden altijd met het eerst volgende bezorgmoment aan uw bezorgt.


Retouren 

Indien u binnen 7 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd bepaalde producten bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze Klantenservice (073 532 1334), waarna wij de desbetreffende artikelen zullen ophalen of bij de volgende levering retourneren, tenzij iets anders wordt afgesproken.


Overige

Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit televeren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

Privacy- en Cookiebeleid van Albert Heijn Nuland Zwanenberg Supermarkt B.V.

Dit is het privacybeleid van Albert Heijn Nuland Zwanenberg Supermarkt B.V. ("Albert Heijn Nuland"). Dit privacybeleid verschaft informatie over de gegevens die we verwerken van de gebruikers en klanten van onze Albert Heijn Nuland winkel, websites, webwinkels en andere diensten. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Albert Heijn Nuland gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.ah-nuland.nl. Albert Heijn Nuland raadt je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.


Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2014.


Wanneer is dit privacybeleid van toepassing? 

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Albert Heijn Nuland verzamelt en verwerkt van gebruikers en klanten van de Albert Heijn Nuland winkel, websites, webwinkels en andere diensten.

Op de AH Websites tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.


Wie is verantwoordelijk voor je gegevens? 

Albert Heijn Nuland Zwanenberg Supermarkt B.V., gevestigd aan de Kerkstraat 8, 5391 AA te Nuland, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.


Uitleg opbouw van dit Privacy- en Cookiebeleid

In dit Privacy- en Cookiebeleid beschrijven we welke persoonlijke gegevens Albert Heijn Nuland van je verwerkt om je deze specifieke dienst te leveren en wat dat precies betekent. Soms heb je voor een bepaalde dienst (zoals gebruikmaking van de AH Webwinkels) een Mijn ah-nuland.nl profiel nodig. In dat geval wordt dit bij de paragraaf over de AH Webwinkels vermeld en een link opgenomen naar de paragraaf over het Mijn ah-nuland.nl profiel, met uitleg welke gegevens we daarvoor verwerken, voor welke doeleinden we dat doen en hoe lang we je gegevens daarvoor bewaren.


Welke gegevens verwerken wij en hoe komen we eraan?

Winkelen bij Albert Heijn Nuland 

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Albert Heijn Nuland verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals online boodschappen bestellen of het persoonlijke Bonuskaartprogramma) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 16 of 18 jaar. Wij informeren per dienst over de toepasselijke leeftijdsgrens. Bij aanvraag van een Bonuskaart kunnen we om je identiteitsbewijs vragen zodat we kunnen controleren of je jonger bent dan 16 jaar.

Voor welke doelen verwerkt Albert Heijn Nuland je gegevens?

Om te kunnen winkelen in de winkel van Albert Heijn Nuland heb je geen Bonuskaart of registratie nodig. In sommige gevallen kan het zijn dat Albert Heijn wel persoonsgegevens van je verwerkt.

1. Een vraag stellen of een klacht indienen

2. Deelnemen aan een speciale actie

3. Air Miles sparen

4. Camerabeveiliging

5. Product recall

6. Deelnemen aan een klantenpanel

Online boodschappen doen via ah-nuland.nl

 

Online boodschappen bestellen

Via de AH Webwinkels kun je snel en eenvoudig boodschappen bestellen en laten thuisbezorgen (of ophalen in de winkel).

Voor het doen van online boodschappen heb je een Mijn ah-nuland.nl profiel nodig en een aanvullende inschrijving voor de AH Webwinkeldiensten. In uitzonderlijke omstandigheden kan Albert Heijn Nuland je AH Webwinkelinschrijving blokkeren.

Wanneer jij je inschrijft voor de AH Webwinkels, verwerken wij je gegevens om:

je de AH Webwinkelfunctionaliteiten te kunnen leveren en je bestelling af te kunnen handelen.

Om een creditcheck te doen wanneer je bestellingen via AH Webwinkels wilt afrekenen op grond van een automatische incasso of op rekening.

Om je eerdere aankopen in de AH Webwinkels en in de fysieke AH winkels te kunnen bijhouden zodat je gemakkelijker online boodschappenlijstjes kan opstellen en bestellingen kan plaatsen.


Blokkering van een AH Webwinkel inschrijving

Albert Heijn Nuland kan in een uiterst geval je AH Webwinkel inschrijving blokkeren indien:

een door jou gegeven automatische incasso niet inbaar blijkt en Albert Heijn Nuland je herhaaldelijk heeft aangemaand;

je als zakelijke klant die op rekening betaalt, tekortschiet in je betalingsverplichtingen;

je herhaaldelijk en ten onrechte betwist dat bepaalde online bestelde producten niet zijn afgeleverd;

je online bestelde producten aan de deur weigert te betalen.

we vermoeden dat je online producten bestelt voor wederverkoop aan derden.

Indien je AH Webwinkel inschrijving op grond van een van de bovenstaande redenen door ons wordt geblokkeerd, kun je geen online producten meer bestellen totdat je je betalingsachterstand hebt voldaan. Wanneer je AH Webwinkel inschrijving wordt geblokkeerd, zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.


Als je met ons communiceert via social media

De AH Websites delen via social media

Indien je ervoor kiest de AH Websites te delen via social media, zoals Youtube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing. De algemene voorwaarden van Albert Heijn Nuland en dit Privacy- en cookiebeleid zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media websites.

 

Onze social media pagina's

Wij zijn actief op verschillende social media platforms, zoals Twitter en Facebook. Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen (zoals je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht). Hoe wij met je gegevens omgaan, staat beschreven in de Albert Heijn Nuland Facebook Privacyverklaring, dat in aanvulling geldt op (i) dit privacybeleid en (ii) de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook. Albert Heijn Nuland raadt je aan om de gebruiksvoorwaarden en andere verklaringen van Facebook zorgvuldig te lezen. Deze kunnen afwijken van het privacybeleid van Albert Heijn Nuland.

 

Maken wij gebruik van cookies? 

De AH Websites gebruiken cookies. Een cookie is een techniek die informatie verzamelt en gebruikt. Het is een klein tekstbestand dat wij naar je browser sturen, zodat wij je browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de AH Websites.

Met behulp van cookies willen wij jouw gebruikservaring op onze websites verbeteren. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op onze website. Daarnaast plaatst Albert Heijn Nuland cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de AH Websites en AH Webwinkels. Hierdoor ben je bijvoorbeeld in staat je boodschappen in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken. Ook kan Albert Heijn Nuland dankzij cookies bijvoorbeeld zien hoe vaak onze websites door bezoekers worden bekeken.

Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van jouw Internet browser aanpassen en het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de AH Websites of de Appie app gebruikmaken.

Het gebruik van cookies is veilig. Cookies slaan geen gegevens op zoals jouw telefoonnummer of e-mailadres, waardoor het mogelijk zou worden om jou via die kanalen te benaderen. Noch wordt er met behulp van cookies een profiel opgebouwd dat tot een persoon te herleiden is.


Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te kunnen bezoeken en om gebruik te kunnen maken van de diensten die onze website biedt.

Cookies voor gebruikersgemak, service en kwaliteit

Deze cookies zijn bedoeld om de bezoeker gemak te bieden bij het bezoeken van onze website. Het levert een betere service en hogere kwaliteit van je bezoek op. Dit type cookie onthoudt bijvoorbeeld of een bepaalde melding al aan jou is getoond, zodat je deze niet nogmaals te zien krijgt.

Social media cookies

Deze cookies maken het mogelijk om de inhoud van onze website te delen via social media. Deze cookies worden niet door ons geplaatst, maar door de social media partijen zelf. Wanneer je op onze website een social media button aanklikt, zal een social media cookie worden geplaatst. De social media partij kan je dan herkennen op het moment dat je een deel van onze website of een video wilt delen. Voor de social media cookies die via onze website worden geplaatst verwijzen wij naar de website en voorwaarden van deze partijen. Albert Heijn Nuland heeft geen invloed op deze voorwaarden van derden.